border-address-top

Dr. Francis Tamsin

Dr. Katrien De Vadder

Dr. Alexandra Gesell


Liersebaan 16
2500 Koningshooikt
Tel: 03/482.10.58
border-address-bottom

W e l k o m   o p   o n z e   w e b s i t e !

 AANGEPASTE WERKING VAN DE PRAKTIJK TIJDENS DE COVID19 PANDEMIE

Neem aub even de tijd om alle items even na te lezen:

 • Gaandeweg breiden we onze raadplegingen terug uit. U kan terug zelf raadplegingen boeken. Voorlopig is dit echter nog vrij beperkt. U mag ons nog steeds telefonisch contacteren voor alle vragen. Na inschatting kunnen wij u desgewenst een afspraak geven.

 • Voorschriften voor chronische medicatie en waarbij geen dringend onderzoek noodzakelijk is, kunnen (uitzonderlijk!) telefonisch aangevraagd worden, of u kan een mail sturen met alle nodige info naar kafdokters@gmail.com. Gelieve het mailadres niet te gebruiken voor vragen, en zeker niet voor dringende zaken, wij kunnen niet garanderen dat wij dit tijdig zullen zien.

 • Het afhaalmoment voor voorschriften en andere documenten is telkens vanaf de volgende werkdag tussen 11u en 12u, tenzij anders overeengekomen

 • Voor wie op consultatie komt, vragen wij om rekening te houden met het volgende:

  1. Eén patiënt per raadpleging, indien noodzakelijk bijgestaan door maximum één begeleider (bv om te vertalen, als een oudere slecht te been is, als ouder bij een kind...)

  2. De patiënt (en zijn/haar eventuele begeleider) dient een eigen mondmasker mee te brengen en op te zetten vóór het binnenkomen. U houdt dit masker op gedurende de raadpleging, tenzij er een inspectie van de mond/keel noodzakelijk is. Voor wie zelf geen masker kan meebrengen, worden er stoffen maskers voorzien, die na afloop van de raadpleging bij ons achtergelaten worden om te wassen.

  3. Er is alcogel voorzien aan de ingang. Gelieve de handen te ontsmetten bij het betreden en het verlaten van de praktijk.

  4. Wegens nog steeds sterke beperking van het aantal raadplegingsmomenten, en om te voorkomen dat de raadpleging uitloopt en de mensen na u moeten wachten in de wachtzaal, vragen wij u om enkel de noodzakelijke klachten op de raadpleging te bespreken. Andere vragen/klachten/administratieve aangelegenheden kunnen eventueel nog steeds telefonisch worden afgehandeld.

  5. Gelieve bij voorkeur met Bancontact of Payconiq te betalen.


 • Wat betreft het testen op Covid19 kunnen wij u voorlopig het volgende meedelen:

 1. Ondanks het uitbreiden van de testcapaciteit is het NIET zo dat iedereen momenteel zonder meer getest kan worden. Testen kunnen worden afgenomen bij patiënten die ziekteklachten vertonen, en dit met of zonder klinisch onderzoek, al naargelang de aanmeldingsklacht. Men kan zich dus niet laten testen enkel en alleen omdat men het graag zou willen weten, of omdat een werkgever of andere instantie dat vraagt. Indien u van mening bent dat u getest zou moeten worden, gelieve dan telefonisch contact met ons op te nemen. Een afspraak voor een test kan voorlopig nog steeds enkel door de huisarts worden gemaakt.

 2. Wat betreft het bepalen van antistoffen in het bloed om te kijken of men een infectie heeft doorgemaakt: Het labo waar wij mee samenwerken biedt vanaf nu de antistoftest aan. Er is geen tussenkomst van het ziekenfonds, dus u betaatlt de test volledig zelf. Deze zal tussen de 30 en de 50€ kosten (nog nader te bepalen). Resultaten zijn bekend na ongeveer 24u. We willen er graag nog eens op wijzen dat het interpreteren van de testresultaten moeilijk is. Bij aanwezigheid van antisoffen mag u er dus niet van uit gaan dat u de infectie niet meer opnieuw kan doormaken, of dat u geen anderen meer kan besmetten.
Zoals iedereen worden wij tijdens deze pandemie geconfronteerd met heel wat onvoorziene uitdagingen, en we doen ons best om deze uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Wij hopen dat we mogen rekenen op uw begrip voor de impact op onze praktijk.

Agenda Arts & Praktijk op uw android smartphone of tablet. 

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©